ptp grandmaster

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giải pháp MOBATIME PTP Grandmaster cung cấp các giao diện có độ chính xác cao như PRC, PTP IEEE1588 V2, NTP, v.v. với ưu điểm về độ chính xác và khả năng truy xuất nguồn gốc. Các kiện tướng được trang bị bộ tạo dao động tinh thể hoặc nguyên tử để cung cấp các giải pháp thời gian, xung, pha và tần số hỗ trợ đồng bộ hóa bằng Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu cho mạng cơ sở hạ tầng cỡ trung bình hoặc lớn.

PTP Grandmaster để tham khảo thời gian hoàn toàn chính xác :

Trong nhiều mạng IP, NTP (Giao thức thời gian mạng) được sử dụng để cung cấp cho khách hàng và các hệ thống xung quanh thời gian chính xác. Nếu yêu cầu độ chính xác thời gian rất cao do ví dụ: quy định pháp luật, việc sử dụng giao thức PTP (Precision Time Protocol) là không thể thiếu.
Mobatime Grandmasters là hệ thống đồng bộ hóa và thời gian kết hợp nhằm mang lại độ chính xác và tính khả dụng tối đa. Ví dụ, chúng có thể được sử dụng làm kiện tướng IEEE-1588 PTP và do đó đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tuân thủ các thông số kỹ thuật nghiêm ngặt về độ chính xác thời gian của MiFID II trong lĩnh vực giao dịch tần số cao.

Nhờ các bộ tạo dao động (rubidi) cực kỳ ổn định và có độ chính xác cao, Grandmasters cũng rất chính xác ở chế độ quay tự do, điều này vô cùng cần thiết để khắc phục các lỗi có thể xảy ra của nguồn tín hiệu bên ngoài (GNSS).

Thực hiện các yêu cầu MiFID II trong lĩnh vực tài chính :

Thời gian chính xác cao là một chủ đề nóng cho lĩnh vực tài chính. Phải thực hiện các yêu cầu của MiFID II (Chỉ thị về Thị trường trong Công cụ Tài chính). Các quy định sẽ có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018 và nhằm mục đích tăng tính minh bạch trong lĩnh vực tài chính. Tất cả các giao dịch thương mại bây giờ phải được cung cấp một dấu thời gian chính xác.
MiFID II hiện yêu cầu độ chính xác 100µs so với UTC đối với giao dịch tần suất cao, điều không thể đạt được với hệ thống đồng bộ hóa dựa trên NTP. Thay đổi để đồng bộ hóa qua PTP là không thể tránh khỏi.
PTP grandmaster làm nguồn đồng bộ hóa phải có độ chính xác rất cao từ bộ thu radio thời gian đến đầu ra PTP. DTS 4160.grandmaster type C hoặc DTS 4210.timecenter đạt được độ chính xác từ bộ thu GPS đến đầu ra PTP là +/- 0,25µs. Điều này đảm bảo rằng mặc dù tích lũy thêm độ trễ do vận chuyển các gói dữ liệu trong mạng, vẫn đạt được độ chính xác của tem thời gian 100µs