IEEE-1588 PTP GRANDMASTER – DTS 416

DTS 4160 là thiết bị đồng bộ hóa và phân phối thời gian kết hợp với tối đa 4 cổng mạng (IPv4/IPv6). Nó cung cấp tham chiếu thời gian cho các máy khách PTP và NTP. Với khái niệm thông minh và độ chính xác cao cho hoạt động dự phòng, nó mang lại độ tin cậy và tính sẵn sàng cao

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây