MOBATIME cung cấp rất nhiều loại đồng hồ hiển thị ở dạng tương tự để hiển thị thời gian; từ các phiên bản trong nhà tiêu chuẩn cho văn phòng

Đồng hồ analog

Hiển thị tất cả 2 kết quả

ĐỒNG HỒ ANALOG
MOBATIME cung cấp rất nhiều loại đồng hồ hiển thị ở dạng tương tự để hiển thị thời gian; từ các phiên bản trong nhà tiêu chuẩn cho văn phòng đến các phiên bản chịu được thời tiết bao gồm cả đồng hồ đường sắt để sử dụng ngoài trời. Tất cả các đồng hồ kim/tương tự của chúng tôi đều có sẵn để hoạt động với nhiều mã thời gian tiêu chuẩn khác nhau, ngay từ mã thời gian có dây thông thường cho đến công nghệ đồng bộ hóa gói mạng mới nhất.