ĐỒNG HỒ ANALOGUE NGOÀI TRỜI – METRO

ĐỒNG HỒ ANALOGUE NGOÀI TRỜI – METRO là Đồng hồ ngoài trời Metro đã được nhiều công ty đường sắt Thụy Sĩ sử dụng trong nhiều thập kỷ. Nhờ cấu trúc mạnh mẽ và một số lượng lớn các chuyển động khác nhau, nó đã chứng minh được bản thân cho đến ngày nay.