Giải pháp Máy chủ thời gian MOBATIME NTP cung cấp các giao diện có độ chính xác cao như NTP, v.v

Máy chủ thời gian NTP

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giải pháp Máy chủ thời gian MOBATIME NTP cung cấp các giao diện có độ chính xác cao như NTP, v.v. với lợi thế về độ chính xác và khả năng truy xuất nguồn gốc. Máy chủ thời gian được trang bị bộ tạo dao động tinh thể để cung cấp các giải pháp thời gian, xung, pha và tần số hỗ trợ