MÁY CHỦ THỜI GIAN NTP – DTS 4135

DTS 4135 là tham chiếu thời gian cho tất cả các máy khách NTP trong các mạng vừa và lớn (IPv4/IPv6). Nó có độ chính xác cao và với khái niệm thông minh cho hoạt động dự phòng, nó mang lại độ tin cậy và tính sẵn sàng cao.

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây