Giải pháp kiểm soát môi trường thông minh

Dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ trong nhà

Bộ điều khiển trung tâm sẽ thông số từ các thiết bị kiểm soát môi trường và đưa ra câu lệnh thích hợp để điều khiển cho các thiết bị cuối như điều hòa không khí để nhiệt độ và không khí trong ngôi nhà luôn ở mức phù hợp nhất cho gia đình bạn.

Tưới cây phù hợp với môi trường

Tùy thuộc vào môi trường thông qua cảm biến môi trường có thể đưa ra hành động chăm sóc vườn cây phù hợp, cảm biến sẽ cập nhật liên tục môi trường từ đó có thể điều chỉnh hệ thống tưới cây phù hợp với ngữ cảnh đã cài đặt trước đó.

Tích hợp vào ngữ cảnh thông minh

Có thể kết hợp với ngữ cảnh đóng mở rèm tùy thuộc vào cường độ ánh sáng có thể đóng khi cường độ ánh sáng cao và ngược lại mở ra khi cường độ ánh sáng thấp.

Bạn có thể lập trình được nhiều chương trình khác nhau cho gia đình mình. Kết hợp với ngữ cảnh mỗi buổi sáng bạn và các thành viên trong gia đình sẽ được đánh thức bằng một bản nhạc sôi động, thưởng thức bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn. Đến lúc về thì hệ thống nước nóng của gia đình đã được bật sẵn để bạn thư giãn và nghỉ ngơi.