Giải pháp điều khiển nhà qua App Smartphone

Dễ dàng điều khiển

Dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, chỉ cần bạn có thiết bị kết nối wifi hoặc 3G. Bạn đã có thể điều khiển các thiết bị điện trong gia đình một cách dễ dàng.

Chỉ 1 chạm tay trên màn hình điều khiển, app sẽ đáp ứng ngay cho bạn nhu cầu. Khi muốn mở rèm, bạn chỉ cần nhấn vào hình ảnh rèm trực quan trên app, rèm sẽ tự động được mở ra. Đặc biệt nếu bạn muốn mở rèm bao nhiêu % app cũng làm được.

Dễ dàng thiết lập các ngữ cảnh

Việc thêm thiết bị để hoàn thành ngữ cảnh theo ý muốn bạn hoàn toàn có thể làm được. Ví dụ việc chỉnh sửa ngữ cảnh “Về nhà” với những thiết bị được setup: Cổng mở, đèn sáng, rèm mở và bình nóng lạnh được bật” thay thế bằng: Cổng mở, đèn sáng, rèm mở, điều hòa bật,… Rất dễ dàng và tiện lợi