MÁY CHỦ THỜI GIAN NTP – DTS 4132

MÁY CHỦ THỜI GIAN NTP – DTS 4132
Thiết bị đa năng DTS 4132 là đồng hồ chính mạng và tham chiếu thời gian cho máy khách NTP trong các mạng vừa và lớn với tối đa 2 cổng mạng (IPV4/IPV6). Với khái niệm thông minh và độ chính xác cao cho hoạt động dự phòng, nó mang lại độ tin cậy và tính sẵn sàng cao. Ngoài ra, nó cung cấp MOBALine để tự cài đặt đồng hồ

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây