MÁY CHỦ THỜI GIAN NTP – NTS

NTS là một máy chủ thời gian để sử dụng trong môi trường mạng. Nó có thể được đồng bộ hóa bởi NTP, nhưng cũng hoạt động như một máy chủ NTP. Ngoài ra, nó có thể đọc thời gian từ DCF hoặc GPS (ví dụ: từ GPS 4500). Phiên bản NTS IT là phiên bản đảm bảo an toàn vận hành tối đa cho việc đồng bộ thời gian của hệ thống CNTT.

 

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây