IEEE-1588 PTP GRANDMASTER – DTS 4148

DTS 4148 là tham chiếu thời gian cho các máy khách NTP và PTP trong các mạng vừa và lớn với tối đa 2 cổng mạng (IPV4/IPV6). Với khái niệm thông minh và độ chính xác cao cho hoạt động dự phòng, nó mang lại độ tin cậy và tính sẵn sàng cao.

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây