IEEE-1588 PTP GRANDMASTER – DTS 4150

DTS 4150 là sự kết hợp phân phối thời gian và đồng bộ hóa thiết bị có tối đa 4 cổng mạng (IPv4/IPv6). Với độ chính xác cao và khái niệm thông minh cho hoạt động dự phòng, nó cung cấp một mức độ cao về độ tin cậy và tính sẵn sàng.

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây