IEEE-1588 PTP GRANDMASTER – DTS 4160 I

DTS 4160i là sự kết hợp phân phối thời gian và đồng bộ hóa thiết bị có tới 4 cổng mạng (IPv4/IPv6). Với độ chính xác cao và khái niệm thông minh cho hoạt động dự phòng,
nó cung cấp một mức độ tin cậy cao và sẵn có.

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây