IEEE-1588 PTP GRANDMASTER – DTS 4210

DTS 4210 là thiết bị đồng bộ hóa và phân phối thời gian kết hợp với tối đa 16 cổng mạng (IPv4/IPv6). Với khái niệm thông minh và độ chính xác cao cho hoạt động dự phòng, nó mang lại độ tin cậy và tính sẵn sàng cao.

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây