Tủ Rack 42U ADC428BN-C

Tủ Rack 42U ADC428BN-C có kết cấu khung bắt thiết bị dày đến 1.5mm đảm bảo an toàn cho việc vận hành thiết bị một cách an toàn.