Tủ Rack 36U ADC368BN-C

Tủ Rack 36U ADC368BN-C  có kết cấu khung bắt thiết bị dày đến 1.5mm đảm bảo an toàn cho việc vận hành thiết bị một cách an toàn.