Tủ Mạng Treo Tường ADC237WGM-C Sâu 370

Tủ Mạng Treo Tường Giá Rẻ 2U là loại tủ mạng/tủ rack nhỏ nhất thường được dùng cho đầu ghi camera.