Nút nhấn chuông cửa Akuvox E12W

  • Chuông cửa có hình E12W của Akuvox thông báo cho bạn khi chuông rung và cho phép bạn xem và nói chuyện với khách truy cập từ điện thoại thông minh của bạn, từ mọi nơi.
  • Bảo mật đi kèm với việc có thể kiểm soát những ai vào tòa nhà của bạn cùng với khả năng xác nhận bằng lời nói và trực quan danh tính của họ là không thể đo đếm được. Chuông cửa có hình E12W của Akuvox thông báo cho bạn khi chuông rung và cho phép bạn xem và nói chuyện với khách truy cập từ điện thoại thông minh của bạn, từ mọi nơi.