Nút bấm chuông hình X912S

Nút bấm chuông hình X912S Lựa chọn điện thoại cửa hoàn hảo cho cuộc sống hàng ngày:

  • An ninh đi kèm với khả năng kiểm soát những ai vào tòa nhà của bạn cùng với khả năng xác nhận danh tính của họ bằng lời nói và trực quan là không thể đo lường được.
  • Nút bấm chuông hình X912S của Akuvox cho phép bạn dễ dàng giám sát cửa ra vào hoặc cổng ra vào và mang lại cho bạn sự yên tâm khi biết rằng cơ sở của bạn an toàn hơn.