MOBA-NMS (PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG)

MOBA-NMS (PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG)
Cấu hình, giám sát và quản trị toàn bộ hệ thống thời gian của bạn – bao gồm cả đồng hồ chính và đồng hồ phụ. Đây là điều bắt buộc phải có để quản lý hệ thống thời gian – và MOBATIME cung cấp giải pháp: MOBA-NMS là Hệ thống quản lý mạng. Quản lý tất cả các thiết bị mạng MOBATIME trong toàn bộ mạng Ethernet trên một nền tảng

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây