Màn hình chuông cửa akuvox C312A

Màn hình chuông cửa akuvox C312A là Màn hình âm thanh trong nhà với bàn phím số trên màn hình cảm ứng. Akuvox C312 là màn hình cảm ứng âm thanh trong nhà. Nó thường được sử dụng trong những ngôi nhà có nhiều phòng ngủ, nơi chỉ cần giao tiếp bằng âm thanh.

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây