Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD1

  • Kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD1 có màn hình hiển thị 5inch IPS LCD 1280×720.
  • Hơn thế kiểm soát truy cập Akuvox A05S-MD1 có khả năng kiểm soát truy cập thông minh với nhận diện khuôn mặt vô cùng tiện lợi.