Kiểm soát truy cấp Akuvox A05S-MD02

  • Kiểm soát truy cấp Akuvox A05S-MD02 có màn hình hiển thị 5inch IPS LCD 1280×720
  • Kiểm soát truy cấp Akuvox A05S-MD02 đo nhiệt độ trán, nhận dạng khuôn mặt, phát hiện gương mặt kể cả khi đeo khẩu trang trên cùng một thiết bị.