Đồng hồ kỹ thuật số ngoài trời ECO-M-DSC SERIES

ECO-M-DSC là đồng hồ kỹ thuật số có thiết kế hiện đại và kiểu dáng mỏng. Đồng hồ kỹ thuật số đa năng, đặc biệt được sử dụng ngoài trời. ECO-M-DSC đáp ứng các yêu cầu của phần lớn các ứng dụng thông thường.