Đồng hồ hoa – đồng hồ trang trí mobatime

Đồng hồ hoa – đồng hồ trang trí mobatime là Một deco cách hiển thị thời gian ở những nơi công cộng, công viên và sân vườn. Có sẵn cho đường kính từ 2.5 mét đến 7 mét.

Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây
Download Dataset: Bấm Vào Đây