Đầu ghi hình TD-N128E

  • Đầu ghi hình TD-N064E hỗ trợ đầu vào IP độ nét cao 64/128CH 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P, áp dụng kỹ thuật SOC tiên tiến nhất để đảm bảo ghi hình độ nét cao ở mỗi kênh và ghi hình xuất sắc vững chắc của hệ thống.
  • Đầu ghi hình TD-N064E hỗ trợ đầu vào IP 64/128 CH, phát lại 16 CH đồng thời và hiển thị độ nét cao 4K. Loạt sản phẩm có thể đáp ứng các yêu cầu bảo mật khác nhau của gia đình, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.