Đầu ghi hình TD-3308B1-A1

  • Đầu ghi hình TD-3308B1-A1 hỗ trợ 8 CH, đầu vào IP độ nét cao 1280 x 1024 / 960P / 720P, sử dụng nhiều nhất kỹ thuật SOC tiên tiến để đảm bảo ghi âm độ nét cao trong mỗi kênh và nhận ra sự mạnh mẽ vượt trội của hệ thống.
  • Đầu ghi hình TD-3308B1-A1 hỗ trợ đầu vào 8 CH IP, phát lại đồng thời 8CH, và màn hình độ nét cao 4K. Sản phẩm có thể đáp ứng các bảo mật khác nhau yêu cầu của nhà, tài chính, thương mại, doanh nghiệp, giao thông vận tải và chính phủ, v.v.