Đầu báo khói quang điện độc lập (ZIGBEE) MIR-SM100

Đầu báo khói quang điện độc lập (ZIGBEE) MIR-SM100 phát hiện nhạy cảm để ngăn chặn hỏa hoạn trước khi chúng xảy ra. 

  • Cảm biến quang điện ổn định và nhạy
  • Chứng nhận sản phẩm: CCCF / ROHS / CE
  • Âm lượng báo động lớn
  • 3 Tuổi thọ pin lên đến 3 năm