COLOLIGHT STRIP LS167S3

  • 16 TRIỆU HIỆU ỨNG ÁNH SÁNG KHÁC NHAU CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH ĐỘ DÀI BẰNG CÁCH CẮT
    DỄ DÀNG CÀI ĐẶT ĐỂ ĐIỀU KHIỂN THÔNG QUA ỨNG DỤNG APPLE HOME | TRÌNH HIỂN THỊ ÂM NHẠC-COLOLIGHT STRIP ĐỒNG BỘ VỚI ÂM NHẠC CỦA BẠN.
  • COLOLIGHT STRIP LS167S3 là cách hoàn hảo để thêm không khí vào bất kỳ căn phòng nào và với tính linh hoạt độc đáo. Có khả năng tạo ra 16 triệu hiệu ứng ánh sáng khác nhau với độ sáng có thể điều chỉnh và các chế độ cài đặt sẵn, bạn luôn có thể dễ dàng thiết lập tâm trạng cho bữa tối lãng mạn đó và chuyển tiếp liền mạch sang bối cảnh bữa tiệc. Để đèn của bạn thay đổi theo môi trường mong muốn dựa trên thời gian trong ngày, nhiệt độ hoặc thậm chí bằng cách mở cửa.
Download Hướng Dẫn: Bấm Vào Đây