Còi báo động trong nhà DEFED LS204

Thiết bị cảnh báo hoạt động trong hệ thống an ninh gia đình của bạn để xua đuổi những kẻ đột nhập với một âm thanh báo động lớn.

DEFED Còi báo động trong nhà là âm thanh thông báo của hệ thống báo động. Khi có một thông báo cảnh báo được kích hoạt, thiết bị này sẽ tạo ra một thông báo lớn. Âm  thanh lên đến 109 decibel.