Chuông cửa E16C

Chuông cửa E16 với thiết kế nhận diện gương mặt cung cấp khả năng liên lạc nội bộ tuyệt vời và các giải pháp kiểm soát ra vào linh hoạt như nhận dạng khuôn mặt với hỗ trợ AI và ứng dụng di động. E16 thường được sử dụng cho các mục đích thương mại và cư trú

Tích hợp các tính năng nhận diện gương mặt, truy cập di động, đo nhiệt độ và nhận diện đeo khẩu trang chỉ trong một thiết bị