Chuông cửa Akuvox E29C-L

Chuông cửa Akuvox E29C-L được trang bị đầy đủ với camera kép, xác thực không tiếp xúc NFC & Bluetooth, RFID đầu đọc thẻ, nhận dạng mặt hồng ngoại an toàn và máy quét mã QR cho một hệ thống truy cập / liên lạc thông minh an toàn toàn diện.