Camera Mini IP TD-8423IE (A/PE/04M/AR5)

Camera Mini IP TD-8423IE (A/PE/04M/AR5) Zoom/Quay/Quét 4MP, Zoom 4X

  • Tính năng AUTOTRACKING theo chuyển động con người khi xâm nhập vùng
  • Cấp nguồn PoE + (802.3.at, class 3) và DC12V, – IP66, ONVIF